UnterstützerInnenliste

UnterstützerInnenliste des Bündnisses

Diese Gruppen unterstützen das Bündnis Rizgarî:

Cîwanen Azadîye
Gruppe d.i.s.s.i.d.e.n.t.
Kurdische Jugend – Gießen
Mesopotamisch-Kurdisches Kulturzentrum Gießen
Mesopotamisches Kulturzentrum Frankfurt
Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK-Bundesverband)
YXK-Ortsgruppe Darmstadt
YXK-Ortsgruppe Frankfurt
YXK-Ortsgruppe Gießen
YXK-Ortsgruppe Mainz
YXK-Ortsgruppe Marburg